Tipy na výlety Dudince – Banská Štiavnica

Ideálny priestor na celodenný výlet v okolí kúpeľov Dudince ponúka Banská Štiavnica. Toto bývalé banské mesto, ktoré leží uprostred Štiavnických vrchov, je od Dudiniec vzdialené len 39,8 km. Mesto ponúka návštevníkom množstvo kultúrnych a prírodných pamiatok, vďaka čomu bola Banská Štiavnica zaradená aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vďaka bohatej minulosti, množstvu kultúrnych pamiatok a banským múzeám ide o jedno z najnavštevovanejších miest na našom území.

História

Okolie mesta Banskej Štiavnice sa spomína už na začiatku 12. storočia ako zem baníkov. V 18. storočí bola Banská Štiavnica jedným z najväčších a najvýznamnejších miest Uhorska. Avšak o storočie neskôr začalo mesto upadať s poklesom ťažby. Vďaka nedostatku nerastných surovín sa ťažba úplne zastavila v roku 2001.

Pamiatky 

Pamiatky v meste Banská Štiavnica sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, kde je zapísaných až 360 pamiatkových objektov. Najobľúbenejšími sú Starý Zámok, Nový Zámok, Trojičné námestie a Banské múzeum v prírode, Berggericht, Glanzenberg, Kalvária.

Starý Zámok

 • leží západne od Trojičného námestia
 • Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
 • staryzamok@muzeumbs.sk, 045/694 94 72, 045/692 05 35

Dominanta centra Banskej Štiavnice. Najstarším objektom v rámci Starého zámku bol Kotol Panny Márie, ktorý bol postavený v 13. storočí. V 14. storočí boli pristavené ku kostolu aj obranné múry. Starý zámok prešiel mnohými prestavbami najmä počas tureckých vojen. Dnes sa v priestoroch Starého zámku nachádza Slovenské banské múzeum so zaujímavými expozíciami.

starý zámok
Starý zámok Banská Štiavnica

Nový Zámok

 • nachádza sa nad mestom v blízkosti Piargskej brány
 •  Novozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica
 •  novyzamok@muzeumbs.sk, 045/691 15 43, 0918 990 451

Nový zámok bol vybudovaný v roku 1571 ako protiturecká signalizačná pevnosť. Ide o hranolovitú stavbu s nárožnými baštami. V novom zámku, podobne ako v Starom Zámku, sídli  Slovenské banské múzeum. Expozícia sa zameriava na obdobie protitureckých bojov. 

Nový zámok Banská Štiavnica
Nový zámok

Trojičné a Radničné námestie

 • Trojičné námestie sa nachádza v blízkosti Starého zámku a Informačného centra Banská Štiavnica.
 • Radničné námestie leží vedľa Trojičného námestia, námestia sú oddelené navzájom Kostolom sv. Kataríny. 
 • Námestie svätej Trojice, 969 01 Banská Štiavnica

Trojičné námestie leží v kopcovitom teréne. Po oboch stranách námestia sa nachádzajú meštianske domy, ktoré boli pôvodne postavené v gotickom slohu. V renesancii prešli mnohými stavebnými úpravami. Uprostred námestia sa nachádza Trojičný stĺp, ktorý bol postavený ako pamiatka na morovú epidémiu. 

Najväčšie množstvo pamiatok sa koncentruje v priestore medzi Trojičným a Radničným námestím. Námestia oddeľuje gotický Kostol sv. Kataríny z konca 15. storočia a budova radnice.

Múzeum Kammerhof

 • nachádza sa v centre Banskej Štiavnice, neďaleko od Trojičného námestia a Kostola sv. Kataríny 
 • technika@muzeumbs.sk,  hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18,  918 990 450

Muzeálne expozície sú prevažne zamerané na históriu baníctva. K dispozícii je pre návštevníkov aj archeologická expozícia, galéria portrétov komorských grófov či reprezentačná miestnosť pri príležitosti návštevy Františka Lotrinského.

Glanzenberg

 • nachádza sa pri pamätníku padlým v 2. sv. vojne na Kammerhofskej ulici
 • Kammerhofská ulica 26, 969 01 Banská Štiavnica
 • infobs@muzeumbs.sk

Štôlňa Glanzenberg mala významnú úlohu v počiatkoch ťažby zlato-strieborných rúd. Najstaršia zmienka o štôlni pochádza z roku 1560. Štôlňa neskôr prestala mať významnú funkciu pri ťažbe drahých kovov. Napriek tomu, že už neslúžila svojej funkcii, bola udržiavaná v dobrom technickom stave, a tak sa zachovala.

Berggericht

 • Múzeum minerálov sa nachádza v blízkosti Banky lásky na Trojičnom námestí.
 • Nám. Sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica
 • infobs@muzeumbs.sk, Geobádateľňa: geobadatelna@muzeumbs.sk

V budove sa nachádza Informačné centrum Mesta Banská Štiavnica a expozícia Slovenského banského múzea. V priestore budovy sa nachádza aj vzácna Mineralogická expozícia s rôznymi druhmi minerálov z celého sveta.

banská stiavnica
Banska Stiavnica townscape with New Castle in the background, Slovakia. UNESCO World Heritage Site.

Banské múzeum v prírode

 • nachádza sa západne od centra mesta cca 1 km v smere na Levice.
 • J. K. Hella 12, 969 01 Banská Štiavnica
 • bmp@muzeumbs.sk, skanzen@muzeumbs.sk,045/691 29 71

Unikátnym zážitkom pre návštevníka Banskej Štiavnice je návšteva originálnych banských priestorov. Múzeum v prírode je zamerané na vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. Expozícia je jedinečná najmä svojou rozsiahlosťou, čím je pokladaná za tematicky najrozsiahlejšiu banícku expozíciu. K dispozícii sú návštevníkom jedinečné technické pamiatky spojené s ťažbou, geologická expozícia a návšteva podzemných priestorov. Vyhľadávané sú aj jazerá v okolí Banskej Štiavnice, ktoré taktiež vznikli počas banskej činnosti.

Kalvária

 • nachádza sa na vyvýšenine za mestom, odbočením z hlavnej cesty smerujúcej na Žiar nad Hronom do prava 

Kalvária v Banskej Štiavnici je neprehliadnuteľná, pretože je dobre viditeľná z mnohých miest. Baroková kalvária bola vybudovaná v pol. 18. storočia z darov ťažiarov a bohatých baníckych rodín. Kalvária má 17 zastavení, 3 kostoly, zastavenie Žalár a Svätý hrob.

Aktuálne informácie ohľadom otváracích dôb jednotlivých expozícií mesta Banská Štiavnica si môžete pozrieť tu.

Scroll to Top