Liečivé zdroje v kúpeľoch Dudince

Medzi liečivé zdroje v Dudinciach jednoznačne patrí príjemná nížinná klíma s množstvom slnečných dní v roku, aktívny oddych, ktorý je súčasťou pobytu v kúpeľoch a samozrejme dudinská liečivá minerálna voda. Oddych v kúpeľoch spojený s pobytom v prírode prospieva nielen k zlepšeniu fyzického, ale aj psychického zdravia. Preto sa stali Dudince jednými z obľúbených kúpeľných miest na Slovensku. 

fotografia vody

Prírodné minerálne pramene

Jediným zdrojom liečivej minerálnej vody pre celé kúpele je vrt S-3, ktorý sa nachádza v areáli kúpeľov. Dudinská minerálna voda patrí k termálnym, hydrouhličitanovo-chloridových, sodno-vápenatých, uhličitým a sírnym vodám s teplotou 28,5 ºC s typickým zápachom. Ďalšie navŕtané zdroje a pramene sa na liečebné účely nevyužívajú. 

Dudinská liečivá voda

Vďaka geologickej pestrosti má dudinská minerálna voda dobré vlastnosti a unikátne zloženie. Kombinácia oxidu uhličitého a sulfánu, ktoré sú vo vysokom podiely obsiahnuté vo vode ju predurčujú na liečbu a prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu a nervových ochorení. Vďaka optimálnemu zloženiu vody, sú Dudince vhodné pre pacientov, ktorí inak neznášajú napr. pre srdcovú slabosť termálne vody. Voda je taktiež vhodná na pitné kúry. 

Aktívny oddych v prírode

V rámci kúpeľného areálu bol vybudovaný tzv. Kúpeľný chodník zdravia. Priamo v kúpeľnom parku bolo pre návštevníkov Dudiniec a kúpeľných hostí osadených niekoľko cvičebných strojov, ktoré sú vhodné na jednoduché precvičovanie tela. Samotná prechádzka v lesoparku s mnohými zaujímavými zastávkami je tiež vhodným doplnkom kúpeľnej liečby a aktívneho oddychu.  

areal kupelov Dudince

Kúpele v Dudinciach využívajú ako liečivý zdroj termálnu mineralizovanú vodu

Dudinská minerálna voda sa využíva pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení,ochorení pohybového aparátu, nervových ochorení a chorôb z povolania. Viac o účinkoch vody z Dudiniec.

Dudinská voda je prírodná liečivá minerálna voda s vysokým podielom oxidu uhličitého, sulfátov, uhličitanov, vápnika, fluoridov, lítia, bóru a sulfidov. Je slabo kyslá, veľmi nízko termálna (hranica termálnej vody je 25 ºC),  hypotonická s charakteristickým zápachom síry. 

 Teplota minerálnej vody v Dudinciach je 28,5 ºC.

Načerpať prírodnú dudinskú minerálnu vodu je možné z Pitných váz, ktoré sa nachádzajú v kúpeľnom parku oproti kúpeľnému domu Krištáľ.

V lesoparku Búroš pod dreveným altánkom je možné tiež načerpať prírodnú minerálnu vodu slatinského typu.

Scroll to Top