Kúpeľná liečba v Dudinciach

Kúpele v Dudinciach patria k obľúbeným kúpeľom na Slovensku. Kombinácia liečivej dudinskej termálnej vody, širokého spektra liečebných procedúr a výborných hotelových služieb, vytvára dokonalé prostredie, či už pre oddych alebo ozajstnú kúpeľnú liečbu.  

masáž dudince

Liečba indikačných skupín

Kúpele v Dudinciach sú zamerané na ochorenia pohybového aparátu, obehového ústrojenstva, nervových ochorení a ochorení z povolania. Ochorenia a diagnózy sú navrhnuté odborným lekárom. 

Pohybové ochorenia

K ochoreniam pohybového aparátu, ktoré sa liečia v kúpeľoch Dudince, patria najmä rôzne druhy artritíd a artróz, degeneratívne ochorenia chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), postupné tuhnutie chrbtice (ankylotizujúca spondylitída – Bechterevova choroba), bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva, dna, osteoporóza, stavy po úrazoch a operáciách pohybového aparátu.

Choroby obehového ústrojenstva

K ochoreniam srdcovocievneho systému patria napríklad stavy po akútnom infarkte, stavy po operácii srdcových chýb, stavy po rekonštrukčných operáciách na srdci, Ischemická choroba srdca, Hypertenzívna choroba, chyby na chlopniach a iné. 

Nervové ochorenia 

K neurologickým ochoreniam, ktoré sa liečia v Dudinciach, patria rôzne stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov, chabé obrny, stavy po mozgových príhodách a tranzitných mozgových príhodách, nervovosvalové degeneratívne choroby, stavy po poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva, roztrúsená skleróza, detská mozgová obrna, Parkinsonova choroba a iné. 

Choroby z povolania 

Kúpele v Dudinciach sa zameriavajú aj na liečbu rôznych ochorení spôsobených profesionálnym stresom, stavy psychosomatického vyčerpania, následky chronického preťaženia svalov, väzov a pohybového aparátu. 

Liečebné procedúry kúpeľov v Dudinciach

Žena zabalená v uteráku

Kúpele v Dudinciach ponúkajú široké množstvo základných, doplnkových či nadštandardných procedúr. K dispozícii sú minerálne kúpele, liečebná telesná výchova, vodoliečba, široké spektrum masáží, elektroliečba, magnetoterapia, rôzne zábaly a podobne. 

O telo sa starajú aj rôzne doplnkové hotelové služby. Aby mal klient kúpeľov poskytnutú liečbu, ktorá zodpovedá jeho zdravotným problémom, mal by absolvovať lekársku prehliadku. Na základe  odporúčania lekára mu bude následne pripravený individuálny liečebný program.

Skupiny kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľná liečba môže byť hradená čiastočne alebo úplne zdravotnou poisťovňou. V tomto prípade sa rozlišujú dve skupiny: Skupina A a skupina B podľa špecifických ochorení. Na základe vzniknutého nároku na kúpeľnú liečbu môže pacient predložiť odbornému lekárovi žiadosť, ak trpí ochorením alebo je po operačnom zákroku. Lekár určí na základe diagnózy, do akej skupiny pacient patrí. Následne pacient podá písomný návrh na pobočku svojej zdravotnej poisťovne a čaká na možné schválenie návrhu. Štandardná dĺžka pobytu je 21-28 dní, bez možnosti skrátenia liečby.  

Liečebná skupina A

Do skupiny A spadajú závažné ochorenia. Pobyt v kúpeľoch cez indikačnú skupinu A je hradený zdravotnou poisťovňou v plnej výške. Strava, ubytovanie a liečba sú v plnom nároku hradená poisťovňou. Poistenec si hradí povinný poplatok za ústavnú starostlivosť vyplývajúci zo zákona a kúpeľný poplatok, ktorý je odvedený mestu Dudince (pre rok 2020 je vo výške 1,50 € osoba/ noc) Od povinného poplatku sú oslobodení:

  • Dieťa vo veku menej ako 3 roky,
  • Osoby, ktoré sú v hmotnej núdzi, potrebné preukázať rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi a príspevok v hmotnej núdzi zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • Držitelia aspoň striebornej Janského plakety.

Liečebná skupina B

Do skupiny B spadajú menej závažné ochorenia. Pobyt v kúpeľoch cez indikačnú skupinu B je čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou. V tomto prípade si poistenec hradí ubytovanie, stravu a kúpeľný poplatok, ktorý je odvedený mestu Dudince (pre rok 2020 je vo výške 1,50 € osoba/ noc). Zdravotná poisťovňa hradí liečbu. 

Samoplatca

Samoplatca si hradí pobyt v celej výške. Klient si vyberá pobyt, ktorý vyhovuje jeho predstavám s možnosťou výberu dĺžky pobytu, hotela či typu izby. 

Kúpele v Dudinciach sú vhodné pre ľudí, ktorí trpia ochorením obehového ústrojenstva. Ďalšie indikácie kúpeľnej liečby.

Kúpele v Dudinciach ponúkajú základné, doplnkové alebo nadštandardné procedúry. Pozrieť všetky procedúry v kúpeľoch Dudince

Dudinská minerálna voda sa nepredpisuje ako pitná kúra.

Scroll to Top