Turistické informácie

Mesto Dudince je známe nielen svojimi kúpeľmi, ale aj prírodnými a kultúrnymi zaujímavosťami. Či už priamo v meste, alebo v blízkom okolí Dudiniec, nájdeme množstvo pozoruhodnosti. Návštevník Dudiniec teda môže okrem liečby v kúpeľoch využiť aj aktívny oddych v prírode, urobiť si krátky výlet v okolí mesta, alebo sa zúčastniť na bohatom kultúrnom programe.

Turistické informačné centrum

Ak má návštevník Dudiniec záujem o bližšie informácie, môže navštíviť Turisticko-informačnú kanceláriu alebo internetové stránky Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Informačná kancelária podáva informácie o turistických zaujímavostiach, kultúrnych podujatiach, tipy na výlety či ponúka rôzne prezentačné materiály členských hotelov. Zároveň poskytuje rôzne služby a prístup k internetu.

Dudince

Turisticko-informačná kancelária
Otvorené: pon.-pia.: 8.00-16.00
Kúpeľná 109
962 71 Dudince
tel. +421 917 810 274

Kúpalisko Dudinka

Letné termálne kúpalisko Dudinka otvára svoje brány v máji a otvorené je až do septembra. Nachádza sa 300 m od liečebných domov. V rámci kúpaliska sa nachádza rekreačný bazén, detský bazén a bazén s rôznymi vodnými atrakciami. K dispozícii je aj minerálny bazén s dudinskou liečivou vodou. Všetky vodné atrakcie ako aj parkovanie, detská zóna a ležadlá sú bez doplatku. Spoplatnený je vstup do minerálneho bazéna. K dispozícii sú pre návštevníkov aj  stánky a bufety.

Kúpalisko Dudinka

Pamiatky a zaujímavosti

Mesto Dudince ponúka svojim návštevníkom množstvo najmä prírodných pamiatok. Obľúbeným miestom v Dudinciach je lesopark Búroš, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu kúpeľov.  Najznámejšími pamiatkami sú tzv. Rímske kúpele, ktoré tvorí 32 kamenných bazénov vytesaných do travertínu. Vzácne sú aj travertínové útvary, ktoré vznikli vyzrážaním minerálnej vody na povrch. Aj Dudince majú svoju šikmú vežu. Pôvodne  to bola evanjelická zvonica. Po 2. svetovej vojne stratila svoj pôvodný význam a dnes slúži ako turistická atrakcia. Veža je vychýlená o 51 centimetrov. 

Tipy na výlety

Dudince sú vďaka svojej polohe na pomedzí banskobystrického a nitrianskeho kraja výborným východiskovým bodom pre množstvo zaujímavých turistických trás, kultúrnych pamiatok a prírodných rezervácií. V blízkosti sa nachádza napríklad kaňonovité údolie Tesárska roklina, chránená rezervácia Šinkov salaš, opevnený kláštor Bzovík, hrad Čabraď a mnohé iné. Pre toho, komu nevadí cestovanie do 40 km vzdialenej Banskej Štiavnice, bude odmenou deň strávený v  jedinečnom meste, ktoré je zapísané do svetového dedičstva UNESCO.

lesopark buros

Podnebie

Dudince vďaka svojej nížinnej polohe a malej nadmorskej výške patria medzi kúpele s najteplejšou klímou a najväčším počtom slnečných dní v roku. Patria k pokojným kúpeľným mestám v lone prírody. 

Podujatia

V meste Dudince sa každoročne konajú rôzne kultúrne podujatia. Neodmysliteľnou súčasťou kúpeľného ceremoniálu sú Prebúdzanie prameňov a Otvorenie kúpeľnej sezóny. Oba programy sa zvyčajne konajú v jarných mesiacoch. V lete sa pravidelne konajú podujatia Dudinského kultúrneho leta či Cesta rozprávkovým kráľovstvom. 

Na jeseň sú obľúbenými podujatiami Dudinské vinobranie a Hontiansky súdok. Mesto je naklonené aj rôznym športovým udalostiam, ako napríklad Nočný beh v Dudinciach, chodecké a cyklistické preteky. Väčšina podujatí sa koná v mestskom amfiteátri v blízkosti kúpeľov a v samotných kúpeľných hoteloch.

Služby pre návštevníkov

Návštevníci Dudiniec môžu využívať rôzne služby v rámci mesta. K dispozícii sú evanjelický a katolícky kostol, rôzne reštaurácie a pizzérie. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v objekte zdravotného strediska s lekárskymi ambulanciami. K dispozícii pre individuálnu dopravu sú aj dve taxislužby. 

Dopravná dostupnosť

Dopravný systém v rámci mesta Dudince zabezpečuje autobusová doprava. Mesto je prepojené s diaľkovými a medzištátnymi autobusovými spojeniami. Dudincami prechádza železničná trať, ktorá je však súčasnosti mimo prevádzky. Ostatnú dopravu zabezpečujú dve taxislužby. V meste nie je prevádzkovaná miestna hromadná doprava. Oficiálne sa v intraviláne mesta nenachádza ani cyklistická trasa. Vyznačené sú však cyklistické trasy v širších vzťahoch k priľahlému územiu s rôznymi východiskovými bodmi. Najbližšie letisko sa nachádza v Bratislave.

Turisticko-informačná kancelária sa v meste Dudince nachádza na ulici Kúpeľnej 109.

            Letné termálne kúpalisko Dudinka sa nachádza na ulici Kúpeľnej, v blízkosti kúpeľných hotelov. Viac informácií ku kúpalisku Dudinka. 

Dudince sú kúpeľným mestom a  jedným z najmenších miest na Slovensku s bohatou históriou, geologickými unikátmi a príjemnou klímou. Okrem pobytu v kúpeľoch ponúkajú Dudince svojim návštevníkom aktívny oddych v prírode či už priamo v meste alebo v jeho okolí. Zistiť viac.

Scroll to Top