Mesto Dudince

Kúpeľné mesto Dudince leží na juhozápadnom okraji Banskobystrického kraja na úpätí Krupinskej kotliny v okrese Krupina. Dudince sú jedným z najmenších miest na Slovensku. Vďaka svojej nížinnej polohe, teplej a slnečnej klíme patria Dudince k najpokojnejším kúpeľným mestám. Množstvo zelene vytvára dokonalé, čisté prostredie. Zloženie dudinských minerálych vôd je mimoriadne priaznivé, čím sa zaraďujú medzi najcennejšie slovenské minerálne pramene. Dudince sú vhodné pre každého, kto hľadá pokoj a oddych v prírode. 

Erb a vlajka mesta Dudince

Erb mesta Dudince

Erb mesta Dudince pozostáva zo zeleného štítu s trikrát strieborno-modro vlnitým rezom v spodnej spodnej časti štítu. Erbu dominuje strieborná zlatovlasá víla Dudinka, ktorá je podľa legendy zakladateľka a patrónka miestnych kúpeľov. V rukách drží pred sebou zlatý džbán.

Vlajka mesta Dudince

Vlajka mesta Dudince pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, modrej a bielej.

Demografia mesta

Začiatkom 18.storočia sa Dudince uvádzajú ako zemianska obec, ktorá mala 9 domácností. V roku 1828 sa počet domácností zvýšil na 19 domov a 112 obyvateľov. V roku 1869 žilo v Dudinciach 279 obyvateľov. Od druhej polovice 19.storočia, kedy sa začali pramene využívať na liečebné účely, nastal nárast obyvateľstva. Dnešné Dudince vznikli spojením starých obcí Dudiniec a Meroviec v roku 1960. Dudince sa stali mestom od 1.1.1989. V roku 2013 dosiahol počet obyvateľov 1458 ( 676 mužov a 777 žien).

História mesta

Dudince sú významnou archeologickou lokalitou. Historické nálezy datované do obdobia staršej doby kamennej a mladšej doby kamennej, doby bronzovej, včasnému a vrcholnému stredoveku svedčia o ich trvalom osídlení. Dudince sa prvýkrát spomínajú v roku 1284 pod menom Dyud. Majiteľmi obce boli rôzne vplyvné rody.

História kúpeľov

Až gróf Oberndorf v roku 1900 začal venovať pozornosť minerálnym prameňom, ktoré sú oficiálne zaznamenané už od roku 1777. Neskôr kúpele vlastnili rôzny majitelia.  Až po roku 1960, kedy vznikli dnešné Dudince zlúčením obcí Dudince a Merovce, nastal rozmach kúpeľov. Stavebný a územný rozvoj podnietil príchod nového obyvateľstva. Dudince získali štatút kúpeľného mesta 11.mája 1983 a mestom sa stali od 1.1.1989.

Mapa mesta Dudince

Samospráva a úrad v meste Dudince

Mesto Dudince samostatne rozhoduje a realizuje úkony, ktoré súvisia so správou mesta a majetku, pokiaľ tieto úkony nie sú zverené štátu, fyzickej alebo právnickej osobe prostredníctvom osobitného zákona. Mesto pri plnení úloh je povinné  spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami.  Tiež spolupracuje s politickými stranami, hnutiami a záujmovými združeniami v meste.  Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3. v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. Bližšie informácie ohľadom samosprávy a úradu mesta nájdete tu.

Mesto Dudince leží na úpätí Krupinskej kotliny v okrese Krupina, na juhozápadnom okraji Banskobystrického kraja.  Pozrieť polohu mesta na mape.

 Počet obyvateľov v Dudinciach bol v roku 2017 1422.

Erb mesta Dudince pozostáva zo zeleného štítu s trikrát strieborno-modro vlnitým rezom v spodnej časti štítu. Erbu dominuje strieborná zlatovlasá víla Dudinka. Vlajka mesta Dudince pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, modrej a bielej. Pozrieť erb a vlajku mesta Dudince.

Scroll to Top