Tipy na výlety Dudince – Banská Štiavnica

Ideální prostor pro celodenní výlet v okolí lázní Dudince nabízí Banská Štiavnica. Toto bývalé hornické město, které leží uprostřed Štiavnických vrchů, je od Dudinec vzdálené jen 39,8 km. Město nabízí návštěvníkům řadu kulturních a přírodních památek, díky kterým byla Banská Štiavnica zařazena i do Seznamu světového dědictví UNESCO. Díky bohaté minulosti, množství kulturních památek a důlním muzeím jde o jedno z nejnavštěvovanějších míst na Slovensku.

Historie

Okolí města Banská Štiavnica se zmiňuje už na začátku 12. století jako území horníků. V 18. století byla Banská Štiavnica jedním z největších a nejvýznamnějších míst Uherska. O století později však s poklesem těžby začalo město upadat. Kvůli nedostatku nerostných surovin se těžba úplně zastavila v roce 2001.

Památky 

Památky ve městě Banská Štiavnica jsou součástí městské památkové rezervace, kde je zapsaných až 360 památkových objektů. Nejoblíbenějšími jsou Starý Zámek, Nový Zámek, Trojičné náměstí a Banské muzeum v přírodě, Berggericht, Glanzenberg a také Kalvárie.

Starý Zámek

 • leží západně od Trojičného náměstí
 • Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
 • staryzamok@muzeumbs.sk, +421 45 694 94 72, +421 45 692 05 35

Dominanta centra Banské Štiavnice. Nejstarším objektem Starého zámku je Kostel Panny Marie, který byl postaven ve 13. století. Ve 14. století byly ke kostelu přistavěny i obranné zdi. Starý zámek prošel mnoha přestavbami hlavně během tureckých válek. Dnes se v prostorách Starého zámku nachází Slovenské důlní muzeum se zajímavými expozicemi.

Starý zámek Banská Štiavnica
Starý zámek Banská Štiavnica

Nový Zámek

 • nachází se nad městem v blízkosti Piargské brány
 •  Novozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica
 •  novyzamok@muzeumbs.sk, +421 45 691 15 43, +421 918 990 451

Nový zámek byl vybudován v roce 1571 jako protiturecká signalizační pevnost. Jde o hranolovitou stavbu s nárožními baštami. V Novém zámku, podobně jako ve Starém zámku, sídlí Slovenské důlní muzeum. Expozice se zaměřuje na období protitureckých bojů.

Nový zámek Banská Štiavnica
Nový zámek

Trojičné a Radniční náměstí

 • Trojičné náměstí se nachází blízko Starého zámku a Informačního centra Banská Štiavnica.
 • Radniční náměstí leží vedle Trojičného náměstí, obě náměstí jsou vzájemně oddělena Kostelem sv. Kataríny. 
 • Náměstí sv. Trojice, 969 01 Banská Štiavnica

Trojičné náměstí leží v kopcovitém terénu. Po obou stranách náměstí se nacházejí měšťanské domy, které byly původně postaveny v gotickém slohu. V renezanci prošly mnohými stavebnými úpravami. Uprostřed náměstí se nachází Trojičný sloup, který byl postaven jako památka na morovou epidemii.

Největší množství památek se koncentruje v prostoru mezi Trojičným a Radničním náměstím. Náměstí odděluje gotický Kostel sv. Kateřiny z konce 15. Století a budova radnice.

Muzeum Kammerhof

 • nachází se v centru Banské Štiavnice, nedaleko od Trojičného náměstí a Kostela sv. Kateřiny
 • technika@muzeumbs.sk,  hramesa@muzeumbs.sk, +421 45 694 94 18,  +421 918 990 450

Muzeální expozice jsou převážně zaměřeny na historii hornictví. Návštěvníkům je k dispozici i archeologická expozice, galerie portrétů komorských hrabat nebo reprezentační místnost u příležitosti návštěvy Františka Lotrinského.

Glanzenberg

 • nachází se u památníku padlým ve 2. sv. válce na Kammerhofské ulici
 • Kammerhofská ulice 26, 969 01 Banská Štiavnica
 • infobs@muzeumbs.sk

Štola Glanzenberg měla významnou roli v počátcích těžby zlato-stříbrných rud. Nejstarší zmínka o štole pochází z roku 1560. Štola později přestala plnit významnou funkci při těžbě drahých kovů. Navzdory tomu, že už nesloužila své funkci, byla udržovaná v dobrém technickém stavu, a tak se zachovala.

Berggericht

 • Muzeum minerálů se nachází blízkosti Banky lásky na Trojičném náměstí
 • Nám. Sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica
 • infobs@muzeumbs.sk, Geobadatelna: geobadatelna@muzeumbs.sk

V budově se nachází Informační centrum města Banská Štiavnica a expozice Slovenského důlního muzea. V prostorách budovy se nachází i vzácná Mineralogická expozice s různými druhy minerálů z celého světa.

Banská Štiavnica
Banská Štiavnica

Banské muzeum v přírodě

 • nachází se západně od centra města asi 1 km směrem na Levice.
 • J. K. Hella 12, 969 01 Banská Štiavnica
 • bmp@muzeumbs.sk, skanzen@muzeumbs.sk, +421 45 691 29 71

Unikátním zážitkem pro návštěvníka Banské Štiavnice je návštěva originálních důlních prostor. Muzeum v přírodě je zaměřeno na vývoj rudního hornictví ve středoevropském prostoru od středověku do konce 20. století. Expozice je jedinečná především svou rozsáhlostí, pro niž je pokládána za tématicky nejrozsáhlejší důlní expozici. Návštěvníci si mohou prohlédnout jedinečné technické památky spojené s těžbou či geologickou expozici a mohou také navštívit podzemní prostory.

Kalvárie

 • nachází se na vyvýšenině za městem, dostupná je po hlavní silnici směřující na Žiar nad Hronom, po odbočení vpravo.

Kalvárie v Banské Štiavnici je nepřehlédnutelná, protože je dobře viditelná z mnoha míst. Barokní kalvárie byla vybudována v polovině 18. století z darů těžařů a bohatých hornických rodin. Kalvárie má 17 zastavení, 3 kostely, zastavení Žalář a Svatý hrob.

Aktuální informace o otevíracích časech jednotlivých expozic města Banská Štiavnica si můžete prohlédnout zde

Scroll to Top