Samospráva a úrad mesta Dudince

Samospráva mesta Dudince rozhoduje samostatne v rámci vytvárania a plnenia úloh. Výkon samosprávy je uskutočňovaný prostredníctvom orgánov mesta. V meste Dudince sa nachádza mestský úrad a matrika, ktoré umožňujú občanom vybavovať úradné záležitosti.

dudince mesto

Samospráva mesta Dudince

Mesto Dudince je samostatný správny celok, ktorý rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, ktoré súvisia so správou mesta a majetku, ak osobitý zákon neurčuje inak. Zastupuje obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Dudince. Mesto je povinné spolupracovať s podnikateľskými subjektami, politickými stranami a hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta. Primátor a zastupiteľstvo ako samosprávne orgány, sú určené na výkon samosprávy mesta.

Adresa mestského úradu

Mestský úrad Dudince
Okružná 212
962 71 Dudince

Kontakt na mestský úrad

tel. +421 45 5243 101
podatelna@dudince-mesto.sk
IČO: 319 902
DIČ: 202 115 24 74

Kontakt na matriku

tel. +421 45 5243 108
matrika@dudince-mesto.sk
Budova mestského úradu
Okružná 212
962 71 Dudince

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny mestského úradu sú v pracovných dňoch od 8.00 zvyčajne do 15.00 ( streda do 16.30 a v piatok do 14.00) s obedňajšou prestávkou medzi 12.00-13.00

Bližšie informácie ohľadom mestských oznamov, kontaktov či súčasného primátora v Dudinciach nájdete na webovej stránke mesta.

Farnosť a farský kostol mesta Dudince

Obyvatelia a návštevníci Dudiniec v minulosti nemali možnosť zúčastniť sa na bohoslužbách v meste. V rámci Dudiniec fungovalo pre veriacich rehoľné spoločenstvo Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré mali vybudovanú vlastnú kaplnku. Dudinská farnosť vznikla príchodom vdp. Mgr. Jána Baša 15.2.1990. Na základe toho, že v meste nemali kde byť vykonávané bohoslužby, bol vybudovaný kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja. Dňa 20. 8. 1994 bol kostol vysvätený. Milosrdné sestry sv. Kríža aktívne naďalej pomáhajú vo farnosti. Farské oznamy, rozpis  bohoslužieb a spovedania v Dudinciach si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti.

Farský úrad Rajecké Teplice

Adresa a kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 
962 71 Dudince
Telefón: 045/558 32 67
Email: dudince@fara.sk


Farské oznamy, rozpis  bohoslužieb a spovedania v Dudinciach si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti.

Cirkevný zbor

Pôvodní obyvatelia Dudiniec boli evanielického vierovyznania. Pre malý počet obyvateľov tu však nebol samostatný cirkevný zbor. Ako dcérocirkevný zbor bol súčasťou Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Teranoch.  Až v 50. rokoch sa zbor osamostatnil. Následne zbor v roku 1990 kúpil bývalú budovu rekreačného zariadenia, ktorá po obnove slúžila ako modlitebňa. V roku 1992 sa začalo s výstavbou kostola. V roku 1996 bol slávnostne vysvätený. Dnes sa veriaci stretávajú na Službách Božích každú nedeľu o 09.30. Viac informácií ohľadom oznamov, bohoslužbách a aktivít  si môžete pozrieť na webovej stránke cirkevného zboru.

Adresa

Cirkevný zbor ECAV v Dudinciach
A.Sládkoviča 317
962 71 Dudince

Kontakt

Zborový farár
Mgr. Michal Tekely
tel. +421 908 844 161
michal.tekely@gmail.com

Zborový dozorca
Ing. Bohuslav Beňuch
tel.+421 905 153 574
bbenuch@gmail.com

Kostoly

Evanjelický a.v. kostol v Dudinciach

Výstavba evanjelického kostola začala 7. júna 1992, kedy bol posvätený základný kameň kostola. Kolaudácia chrámu prebehla 6.11.1996. Jedná sa o modernú stavbu s 28 m vysokou vežou, chrámovou časťou a chórom. 

Evanjelický kostol Dudince

Kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudinciach   

Začatie výstavby nového kostola bolo odsúhlasené Mons. arcibiskupom Jánom Sokolom, ktorý odobril návrh projektu Ing. arch. W. Hildebranda z Rakúska. V roku 1992 začala výstavba kostola. Dňa 20. 8. 1994 bol kostol vysvätený. Stavba v roku 1995 dostala ocenenie v prestížnej celoštátnej súťaži. Kostol je zaujímavým architektonickým riešením v modernom štýle so sklenenou klenbou nad loďou, ktorá má podorys rovnoramenného kríža. 

Kostol Panny márie kráľovnej pokoja v dudinciach

Mestský úrad v Dudinciach sídli na adrese Okružnej 212, 962 71 Dudince.

Úrad je otvorený každý pracovný deň. Úradné hodiny si môžete pozrieť tu

V Dudinciach sa nachádza katolícky Kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja na Ulici Kúpeľnej 585 a  Evanjelický kostol a.v. vyznania na Ulici Okružnej 150. 

Evanjelická a katolícka cirkev poskytuje svoje bohoslužby rôzne.  Aktuálny rozpis bohoslužieb.  

Scroll to Top