Kúpele Dudince

Kúpele v Dudinciach ponúkajú pre svojich návštevníkov možnosť naplno využiť príjemné prostredie a liečivú minerálnu vodu. História kúpeľníctva v Dudinciach siaha až do 18. storočia, kedy sa po prvýkrát písomne oficiálne spomínajú liečivé pramene. Kúpeľná liečba v Dudinciach je zameraná na konkrétne ochorenia a na ich prevenciu. Súčasťou kúpeľnej liečby je aj oddych a aktivity v prírode a v blízkom okolí.

Dudince kúpele

Kúpele v Dudinciach a indikácie kúpeľnej liečby

Kúpeľná liečba v Dudinciach je zameraná na ochorenia pohybového aparátu, nervových a srdcovo-cievnych ochorení a na ich prevenciu. Kúpele v Dudinciach zameriavajú pozornosť nielen na lekárske využitie prírodnej minerálnej vody. Spolu s liečebnými procedúrami ponúkajú aj ošetrenie, uvoľnenie a skrášlenie tela. Súčasťou kúpeľnej liečby je i aktívny oddych v prírode.

História kúpeľov Dudince

Ku kúpeľom v Dudinciach sa viaže povesť. Tá hovorí o víle Dudinke, ktorá zachránila liečivou vodou syna rímskeho veliteľa, ktorý viedol bojové ťaženie na území dnešného Slovenska. 

Dudinské minerálne vody sa po prvý raz oficiálne spomínajú v roku 1777. V diele o zdravotných prameňoch, od profesora Crantza sa uvádzajú ako teplé liečivé pramene Gyogy. Okolo roku 1890 boli dudinské minerálne vody odborne preskúmané. Na základe týchto výskumov sa v roku 1894 minerálne vody uznali za liečivé a okolie kopca Gestenec sa stalo chráneným pásmom. Obec vlastnili rôzne rody, ale až Gróf Oberndorff  dal v roku 1900 postaviť prvý otvorený kúpeľ. 

Rozvoj kúpeľov pokračoval až do polovice 20. storočia, kedy často kúpele menili majiteľov. Počas 2. sv. vojny boli značne poškodené, po vojne ich však obnovili. Po roku 1960 začal výrazný rozmach kúpeľov s výstavbou hotelov. V súčasnosti tvoria kúpele v Dudinciach rad niekoľkých moderných hotelov, ktoré ponúkajú klientom široké spektrum kúpeľných a relaxačných pobytov. Viac informácií.

Pobyty v kúpeľoch Dudince

Kúpele Dudince sú obľúbenými kúpeľmi najmä vďaka polohe, klíme a v neposlednom rade špecifickej liečivej minerálnej vode. Kúpele v Dudinciach ponúkajú široké množstvo liečebných a relaxačných pobytov. Pobyty sú prispôsobené všetkým vekovým kategóriám s možnosťou využitia rôznych liečebných metód a procedúr.  Viac informácií.

Liečivé zdroje v meste Dudince

Dudinská minerálna voda má cenné chemické zloženie. Patrí k hydrouhličitanovo-chloridovým, sodno-vápenatým, uhličitým a sírnym vodám s teplotou 28,5 ºC Vďaka kombinácii oxidu uhličitého, sulfánu a vysokého podielu minerálov je vhodná na liečbu  a prevenciu širokého spektra ochorení, ako napríklad srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu a nervových ochorení. Využíva sa vo forme vaňových a bazénových kúpeľov. Dudinská voda je vhodná aj na pitnú liečbu. 

Okrem dudinskej vody vyviera v Dudinciach aj prírodná minerálna voda slatinského typu. Teplota vody je 11,5 °C. Od liečivej minerálnej vody dudinského typu sa odlišuje nedostatkom rozpusteného sírovodíka. Pre verejnosť je voľne prístupná.

Kúpele v Dudinciach ponúkajú široké spektrum liečebných procedúr a metód. Medzi procedúry patria minerálne kúpele, ktoré sa podávajú formou bazénového alebo vaňového kúpeľa so suchým zábalom.  Medzi ďalšie liečebné procedúry patria vodoliečba, masáže, elektroliečba a liečebná telesná výchova. 

liečba ochorení Dudince

V kúpeľoch je možné využiť široké množstvo doplnkových základných a nadštandardných procedúr od zábalov, masáží, inhalácií až po špeciálne medicínske služby a laboratórne vyšetrenia, ktoré sa podávajú v kúpeľoch Diamant. Na základe vstupnej lekárskej prehliadky pripraví odborný personál každému klientovi liečbu na mieru.

Poplatky v kúpeľoch Dudince

Kúpeľná starostlivosť môže byť hradená zdravotnou poisťovňou podľa zákona č. 577/2004 Z. z. Táto starostlivosť sa rozdeľuje do dvoch skupín. V skupine A  je kúpeľná liečba hradená v plnej výške. V skupine B je starostlivosť uhrádzaná čiastočne. Samoplatca hradí liečbu v plnej výške.

Kúpeľný poplatok je podľa zákona § 754 až 759 OZ predmetom dane daň z ubytovania. Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Poplatok je hradený pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Existujú aj výnimky v platení kúpeľného poplatku. Poplatok nemusia platiť deti do 3 rokov, nositelia najmenej striebornej Janského plakety a osoby v hmotnej núdzi. Tí platia len prvé tri dni pobytu.

Časté otázky o liečbe v kúpeľoch Dudince

Oficiálny názov kúpeľov v Dudinciach je Kúpele Dudince, a.s. a SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, š.p. 

Kúpele v Dudinciach sa  zameriavajú na liečbu ochorení pohybového aparátu, neurologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, nervových ochorení ako aj ochorení  z povolania. Viac o indikáciách kúpeľnej liečby v Dudinciach

Kúpele Dudince, a.s. poskytujú kúpeľnú zdravotnú starostlivosť len osobám starším ako 18 rokov. 

Scroll to Top