Lázně Dudince

Lázně v Dudincích nabízejí svým návštěvníkům možnost naplno využít příjemné prostředí a léčivou minerální vodu. Historie lázeňství v Dudincích sahá až do 18. století, kdy se objevují první oficiální písemné zmínky o léčivých pramenech. Lázeňská léčba v Dudincích je zaměřena na konkrétní onemocnění a na jejich prevenci. Součástí lázeňské léčby je i odpočinek a aktivity v přírodě a v blízkém okolí.

Dudince lázně

Lázně v Dudincích a indikace lázeňské léčby

Lázeňská léčba v Dudincích je zaměřena na nemoci pohybového ústrojí, nervové a kardiovaskulární nemoci a na jejich prevenci. Lázně v Dudincích soustředí pozornost nejen na lékařské využití přírodní minerální vody. Spolu s léčebnými procedurami nabízejí i ošetření, uvolnění a zkrášlení těla. Součástí lázeňské léčby je i aktivní odpočinek v přírodě.

Historie lázní Dudince

K lázním v Dudincích se váže pověst. Ta hovoří o víle Dudince, která léčivou vodou zachránila syna římského velitele, který vedl bojové tažení na území dnešního Slovenska.

Dudinské minerální vody se poprvé oficiálně zmiňují v roce 1777. V díle o zdravotních pramenech od profesora Crantze se uvádějí jako teplé léčivé prameny Gyogy. Kolem roku 1890 byly dudinské minerální vody podrobeny odbornému zkoumání. Na základě těchto výzkumů byly v roce 1894 minerální vody uznány za léčivé a okolí kopce Gestenec se stalo chráněným pásmem. Obec vlastnily různé rody, ale až hrabě Oberndorff dal v roce 1900 postavit první otevřenou lázeň.

Rozvoj lázní pokračoval až do poloviny 20. století, kdy lázně často měnily majitele. Během 2. sv. války byly značně poškozeny, po válce však došlo k jejich obnově. Výrazný rozmach lázní včetně výstavby hotelů začal po roce 1960. V současnosti tvoří lázně v Dudincích komplex několika moderních hotelů, které nabízejí klientům široké spektrum lázeňských a relaxačních pobytů. Více informací.

Pobyty v lázních Dudince

Lázně Dudince jsou oblíbenými lázněmi zejména díky poloze, klimatu a v neposlední řadě díky specifické léčivé minerální vodě. Lázně v Dudincích nabízejí široké množství léčebných a relaxačních pobytů. Pobyty jsou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím s možností využití různých léčebných metod a procedur. Více informací.

Léčivé zdroje ve městě Dudince

Dudinská minerální voda má cenné chemické složení. Patří k hydrouhličitanově-chloridovým, sodno-vápenatým, uhličitým a sirným vodám s teplotou 28,5°C. Díky kombinaci oxidu uhličitého, sulfanu a vysokého podílu minerálů je vhodná k léčbě a prevenci širokého spektra nemocí, jako jsou například kardiovaskulární choroby, nemoci pohybového aparátu a nervová onemocnění. Využívá se ve formě vanových a bazénových lázní. Dudinská voda je vhodná i k léčbě ve formě pitné kúry.

Kromě dudinské vody vyvěrá v Dudincích i přírodní minerální voda slatinského typu. Teplota vody je 11,5 °C. Od léčivé minerální vody dudinského typu se liší nedostatkem rozpuštěného sirovodíku. Pro veřejnost je volně přístupná.

Lázně v Dudincích nabízejí široké spektrum léčebných procedur a metod Mezi procedury patří minerální lázně, které se podávají formou bazénové nebo vanové lázně se suchým zábalem. Mezi další léčebné procedury patří vodoléčba, masáže, elektroléčba a léčebná tělesná výchova.

léčba onemocnění Dudince

V lázních lze využít velké množství doplňkových základních i nadstandardních procedur, od zábalů, masáží či inhalací až po speciální medicínské služby a laboratorní vyšetření, poskytované v lázních Diamant. Na základě vstupní lékařské prohlídky připraví odborný personál každému klientovi léčbu na míru.

Poplatky v lázních Dudince

Lázeňská péče může být hrazena pojišťovnou v částečné nebo plné výšce, v závislosti na typu lázeňské péče. Lázeňská péče je podle typu onemocnění a typu lázeňského pobytu (základní/opakovaný) rozdělena na dvě základní skupiny, komplexní a příspěvkovou. Při komplexní lázeňské péči je lázeňská léčba hrazena v plné výši. Při příspěvkové lázeňské péči je léčba hrazena částečně. Samoplátce hradí léčbu v plné výši z vlastních zdrojů.

Lázeňský poplatek je předmětem daně z ubytování. Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně pobytu. Poplatek je hrazen při příchodu do ubytovacího zařízení. Existují také výjimky v placení lázeňského poplatku. Poplatek nemusí platit děti do 3 let věku, nositelé přinejmenším stříbrné Janského plakety a osoby v hmotné nouzi. Ty hradí lázeňský poplatek jen za první tři dny pobytu.

Časté otázky o léčbě v lázních Dudince

Oficiální název lázní v Dudincích je Kúpele Dudince, a.s. a SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Lázně v Dudincích se zaměřují na léčbu nemocí pohybového ústrojí, neurologických chorob, nemocí oběhového ústrojí, nervových nemocí i nemocí z povolání. Více o indikacích lázeňské léčby v Dudincích.

Kúpele Dudince, a.s. poskytují lázeňskou péči jen osobám starším 18 let.

Scroll to Top