Spečené valy – tajomný val obrov opradený mnohými povesťami

Počuli ste už niekedy o Vale obrov či Čertovom múre? Že nie? V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme zaujímavé dielo človeka, takzvané Spečené valy, ktoré mnohým vedcom a historikom dodnes nedajú spávať. 

Spečené valy na Honte

Valy predstavujú približne 60 km dlhý zemný múr, ktorý siaha od Sitna smerom k rieke Ipeľ. Prechádzajú cez Štiavnické vrchy a Pečenice, Bátovce, Žemberovce, Súdovce a Dolné Semerovce. Vedecká spoločnosť nazýva tieto zemné valy ako Spečené valy, ľudovo ich môžete poznať pod názvami ako Čertov múr, Dlhý múr, Slovenský čínsky múr či Val obrov. 

Val má v súčasnosti podobu vyvýšenej kamennej sutiny. Mnohým môže pripomínať kamennú cestu. V minulosti ho tvorili dve okrajové steny s výplňou zeminy a kamenia, a drevenou konštrukciou na vrchole. Na niektorých miestach môžete nájsť zeminu valu spečenú, čo pravdepodobne spôsobila vysoká teplota požiaru. Val dobre vidieť najmä v lese, na poliach bol prevažne zničený orbou. 

Povesti o Spečených valoch hovoria, že jeho staviteľmi boli obri alebo dokonca aj čerti. Moderní záhadológovia tvrdia, že je dielom mimozemskej civilizácie.

A čo na Spečené valy hovoria archeológovia? 

Zmienky o spečených valoch môžeme nájsť v listinách z 13. storočia pod názvom Fossa giganteum. Spečené valy popísal aj slovenský kňaz Andrej Kmeť. V 70. a 80. rokoch 20. storočia ich skúmal Titus Kolník. 

V roku 2009 a v roku 2019 čiastočne preskúmal a zdokumentoval valy aj archeológ a vedúci pracovník výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene PhDr. Ján Beljak, PhD. Vďaka lidarovým snímkam boli doložené aj ďalšie neznáme úseky valu. 

Kto a kedy spečené valy postavil?

S určitosťou môžeme povedať, že Spečené valy vybudovala dobre organizovaná spoločnosť ako komplexný valový ochranný systém. Archeológovia predpokladajú vznik valov v období konca  4. storočia n.l. až do raného stredoveku. Tieto rozsiahle pevnostné systémy nadväzovali na podobné valové opevnenia z územia dnešného Maďarska, ktoré poznáme pojmom Sarmatský limes či Sarmatské valy.

Obdobie sťahovania národov až do počiatku stredoveku v našich dejinách predstavovalo nepokojné časy s ustavične hroziacim nebezpečenstvom. Môžeme teda usúdiť, že múr mal v minulosti primárnu funkciu chrániť obyvateľstvo pred nebezpečenstvom.

Trasa k spečenému valu

K Spečenému valu sa môžete dostať z rôznych miest. Ak chcete Spečené valy navštíviť, odporúčame najjednoduchší prístup od obce Bátovce alebo Pečenice. Z Pečeníc k Spečenému valu vedie aj náučný chodník po zelenej turistickej značke. Od kúpeľného mesta Dudince sú Pečenice vzdialené približne 20 km. 

Zdroj: www.regionhont.sk

Scroll to Top