Samospráva a úřad města Dudince

Samospráva města Dudince rozhoduje v rámci vytváření a plnění úkolů samostatně. Výkon samosprávy je prováděn prostřednictvím orgánů města. Ve městě Dudince se nachází městský úřad a matrika, které umožňují občanům vyřizovat úřední záležitosti.

dudince město

Samospráva města Dudince

Město Dudince je samostatný správní celek, který rozhoduje a provádí všechny úkony, které souvisejí se správou města a majetku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Zastupuje obyvatele, kteří mají trvalý pobyt ve městě Dudince. Město je povinné spolupracovat s podnikatelskými subjekty, politickými stranami a hnutími i se zájmovými sdruženími obyvatel města. Primátor a zastupitelstvo jako samosprávné orgány, jsou určeny k výkonu samosprávy města.

Adresa městského úřadu

Mestský úrad Dudince
Okružná 212
962 71 Dudince

Kontakt na městský úřad

tel. +421 45 5243 101
podatelna@dudince-mesto.sk
IČO: 319 902
DIČ: 202 115 24 74

Kontakt na matriku

tel. +421 45 5243 108
matrika@dudince-mesto.sk
Budova městského úřadu
Okružná 212
962 71 Dudince

Otevírací hodiny

Otevírací hodiny městského úřadu jsou v pracovních dnech od 8.00 obvykle do 15.00 (středa do 16.30 a v pátek do 14.00) s polední přestávkou mezi 12.00-13.00.

Bližší informace o městských oznámeních, kontaktech či současném primátorovi v Dudincích najdete na webové stránce města.

Farnosť a farský kostol mesta Dudince

Obyvatelé a návštěvníci Dudinec v minulosti neměli možnost zúčastnit se bohoslužeb ve městě. V rámci Dudinec fungovalo pro věřící řeholní společenství Milosrdných sester Svatého Kříže, které měly vybudovanou vlastní kapli. Dudinská farnost vznikla příchodem vdp. Mgr. Jana Baše 15.2.1990. Jelikož ve městě neexistovalo místo, kde by mohly být prováděny bohoslužby, byl vybudován kostel Panny Márie Kráľovnej pokoja. Dne 20. 8. 1994 byl kostel vysvěcen. Milosrdné sestry Sv. kříže ve farnosti nadále aktivně pomáhají. Farní oznámení, rozpis bohoslužeb a zpovědi v Dudincích si můžete prohlédnout na webové stránce farnosti.

Farní úřad Dudince

Adresa a kontakt: Římskokatolická církev
Farnost Dudince
Kúpeľná 585
962 71 Dudince
Tel: +421 45 558 32 67
Email: dudince@fara.sk


Farní oznamy, rozpis bohoslužeb a zpovědí v Dudincích si můžete prohlédnut na webové stránce farnosti.

Církevní sbor

Původní obyvatelé Dudinec byli evangelického vyznání. Pro malý počet obyvatel zde však nebyl samostatný církevní sbor. Jako dcera církevního sboru byl součástí evangelického a.v. církevního sboru v Teranech.  Až v 50. letech se sbor osamostatnil. Následně sbor v roce 1990 koupil bývalou budovu rekreačního zařízení, která po obnově sloužila jako modlitebna. V roce 1992 se začalo s výstavbou kostela. V roce 1996 byl slavnostně vysvěcen. Dnes se věřící scházejí na službách božích každou neděli v 9:30. Více informací ohledně oznámení, bohoslužeb a aktivit si můžete prohlédnout na webové stránce církevního sboru. 

Adresa

Cirkevní sbor ECAV v Dudincích
A.Sládkoviča 317
962 71 Dudince

Kontakt

Sborový farář
Mgr. Michal Tekely
tel. +421 908 844 161
michal.tekely@gmail.com

Sborový dozorce
Ing. Bohuslav Beňuch
tel.+421 905 153 574
bbenuch@gmail.com

Kostely

Evangelický a.v. kostel v Dudincích

Výstavba evangelického kostela začala 7. června 1992, kdy byl posvěcen základní kámen kostela. Kolaudace chrámu proběhla 6.11.1996. Jedná se o moderní stavbu s 28 m vysokou věží, Chrámovou částí a sborem.

Evangelický kostel Dudince

Kostel Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudincích   

Zahájení výstavby nového kostela bylo odsouhlaseno Mons. arcibiskupem Janem Sokolem, který schválil návrh projektu Ing. arch. V. Hildebranda z Rakouska. V roce 1992 začala výstavba kostela. Dne 20. 8. 1994 byl kostel vysvěcen. V roce 1995 získala stavba ocenění v prestižní celostátní soutěži. Kostel je zajímavým architektonickým řešením v moderním stylu se skleněnou klenbou nad lodí, která má půdorys rovnoramenného kříže.

Městský úřad v Dudincích sídlí na adrese Okružná 212, 962 71 Dudince.

Úřad je otevřený každý pracovní den. Úřední hodiny si můžete prohlédnout zde.

V Dudincích se nachází katolický Kostel Panny Márie Kráľovnej pokoja na Kúpeľnej úlici č. 585 a Evangelický kostel a.v. vyznání na ulici Okružní 150.

Evangelická a katolická církev slouží své bohoslužby různě.  Aktuální rozpis bohoslužeb.

Scroll to Top