Lázeňská léčba v Dudincích

Lázně v Dudincích patří k oblíbeným lázním na Slovensku. Kombinace léčivé dudinské termální vody, širokého spektra léčebných procedur a výborných hotelových služeb vytváří dokonalé prostředí, ať už pro odpočinek nebo opravdovou lázeňskou léčbu.

masáž dudince

Léčba indikačních skupin

Lázně v Dudincích jsou zaměřeny na onemocnění pohybového aparátu, oběhového ústrojí, nemoci nervové a nemoci z povolání. Nemoci a diagnózy jsou stanoveny odborným lékařem.

Nemoci pohybového ústrojí

K nemocem pohybového ústrojí, které se léčí v lázních Dudince, patří zejména různé druhy artritíd a artróz, degenerativní choroby páteře (spondylózy a spondylartrózy), postupné tuhnutí páteře (ankylotizující spondylitída – Bechtěrevova choroba), bolestivé stavy šlach, šlachových úponů, svalstva a vaziva, dále dna, osteoporóza, stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu.

Nemoci oběhového ústrojí

K onemocněním kardiovaskulárního systému patří například stavy po akutním infarktu, stavy po operaci srdečních vad, stavy po rekonstrukčních operacích srdce, ischemická choroba srdeční, hypertenzní onemocnění, vady na chlopních a další.

Nemoci nervové

K neurologickým onemocněním, která se léčí v Dudincích, patří různé stavy po zánětech nervů či nervových kmenů, chabé obrny, stavy po mozkových příhodách a průběžných mozkových příhodách, nervovosvalová degenerativní onemocnění, stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva, dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a další.

Nemoci z povolání 

Lázně v Dudincích se zaměřují i na léčbu různých onemocnění způsobených profesionálním stresem, stavy psychosomatického vyčerpání, následky chronického přetížení svalů, vazů a pohybového aparátu.

Léčebné procedury lázní Dudince

Žena zabalená v ručníku

Lázně v Dudincích nabízejí široké množství základních, doplňkových či nadstandardních procedur. K dispozici jsou minerální lázně, léčebná tělesná výchova, vodoléčba, široké spektrum masáží, elektroléčba, magnetoterapie, různé zábaly a podobně.

O tělo se starají i různé doplňkové hotelové služby. Aby klient lázní dostal léčbu, která přísluší jeho zdravotním problémům, měl by absolvovat lékařskou prohlídku. Na doporučení lékaře mu bude následně připraven individuální léčebný program.

Skupiny lázeňské péče

Každý občan Evropské unie má možnost využívat léčebné lázně na Slovensku za účelem léčby různých druhů chronických onemocnění, úrazů a pooperačních stavů. Nárok na lázeňskou léčbu v lázních Dudince hrazenou zdravotní pojišťovnou mohou mít kromě pojištěnců slovenských zdravotních pojišťoven i pojištěnci některých českých zdravotních pojišťoven. Nárok na léčbu v lázních Dudince posuzuje zdravotní pojišťovna. V případě léčby hrazené pojišťovnou může jít o lázeňskou péči komplexní, nebo příspěvkovou. Návrh na léčbu v lázních musí v první řadě schválit ošetřující lékař pacienta. Návrh na léčebný pobyt v lázních Dudince podává obvodní lékař spolu s pacientem na základě lékařské prohlídky. K vyplněnému návrhu na lázeňskou péči se připojí výsledky lékařského vyšetření, které potvrdí indikační onemocnění ze seznamu nemocí, které se v lázních léčí. Praktický lékař zároveň navrhne typ lázeňské péče. Podle povahy onemocnění a typu lázeňského pobytu se lázeňská léčebně rehabilitační péče dělí na komplexní a příspěvkovou. Míra úhrady za léčbu v lázních ze strany veřejného zdravotního pojištění závisí na tom, který typ lázeňské péče pojišťovna schválí.

Komplexní lázeňská péče

Pod komplexní lázeňskou péči spadají převážně závažnější onemocnění jako jsou například operace hlavy, srdce, dutiny břišní, různá onkologická onemocnění apod. Komplexní lázeňská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v plné výši. Zdravotní pojišťovna tak hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování i ubytování. V případě komplexní lázeňské péče odesílá zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu do lázní. Léčený je po dobu pobytu v lázních v pracovní neschopnosti. Nezapomeňte, že v některých případech budete muset uhradit lázeňský poplatek a daň za ubytování. Od povinného poplatku jsou osvobozeny:

  • děti ve věku nižším než 3 roky,
  • osoby v hmotné nouzi, které se prokáží rozhodnutím o dávce v hmotné nouzi od příslušného úřadu,
  • držitelé aspoň stříbrné Janského plakety.

Příspěvková lázeňská péče

Příspěvkovou lázeňskou péči navrhuje praktický lékař při méně závažných chorobách jako jsou například alergie, rýmy, různé typy chronických onemocnění apod. Do příspěvkové lázeňské péče mohou spadat i některé opakované lázeňské pobyty. Při příspěvkové lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovna jen léčebnou část pobytu. Ubytování a stravu si hradí sám pacient (výška ceny je závislá na ceníku a nabídce jednotlivých lázní). Nezapomeňte, že v některých případech budete muset uhradit lázeňský poplatek a daň za ubytování. Po dobu pobytu v lázních není léčený v pracovní neschopnosti.

Samoplátce

Samoplátci si musí uhradit lázeňskou péči, ubytování a stravu sami, protože nemají doporučení od lékaře a návrh na lázeňskou léčbu schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna jim tedy pobyt v lázních neproplatí, a to ani částečně. I samoplátci si však mohou prohlédnout nabídku léčebných pobytů v Dudincích a ceník pobytů.

Lázně v Dudincích jsou vhodné pro osoby, které trpí onemocněním oběhové Kúpele v Dudinciach sú vhodné pre ľudí, ktorí trpia nemocemi oběhového ústrojí. Další indikace lázeňské léčby.

Lázně v Dudincích nabízejí základní, doplňkové nebo nadstandardní procedury. Zobrazit všechny procedury v lázních Dudince.

Dudinská minerální voda se nepředepisuje jako pitná kúra.

Scroll to Top