Léčivé zdroje v lázních Dudince

Mezi léčivé zdroje v Dudincích jednoznačně patří příjemné nížinné klima se spoustou slunečných dnů v roce, aktivní odpočinek, který je součástí pobytu v lázních a samozřejmě dudinská léčivá minerální voda. Odpočinek v lázních spojený s pobytem v přírodě přispívá nejen ke zlepšení fyzického, ale i psychického zdraví. Proto se Dudince staly oblíbeným lázeňským místem na Slovensku.

fotografie vody

Přírodní minerální prameny

Jediným zdrojem léčivé minerální vody pro celé lázně je vrt S-3, který se nachází v areálu lázní. Dudinská minerální voda patří k termálním, hydrokarbonáto-chloridovým, sodíko-vápenatým, uhličitým a sirným vodám s teplotou 28,5°C s charakteristickým zápachem. Další vrtané zdroje a prameny se pro léčebné účely nevyužívají.

Dudinská léčivá voda

Díky geologické pestrosti má dudinská minerální voda dobré vlastnosti a unikátní složení. Kombinace oxidu uhličitého a sulfanu, které jsou ve vodě obsaženy ve vysokém podílu, ji předurčují k léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění pohybového aparátu a nervových chorob. Díky optimálnímu složení vody jsou Dudince vhodné pro pacienty, kteří jinak, např. pro srdeční slabost, termální vody nesnášejí. Voda je také vhodná pro pitné kúry.

Aktivní odpočinek v přírodě

V rámci lázeňského areálu byla vybudována tzv. Lázeňská stezka zdraví. Přímo v lázeňském parku bylo pro návštěvníky Dudinec a lázeňské hosty osazeno několik cvičebních strojů, které jsou vhodné k jednoduchému procvičování těla. Samotná procházka v lesoparku s mnoha zajímavými zastávkami je také vhodným doplňkem lázeňské léčby a aktivního odpočinku.

areál lázní Dudince

Lázně v Dudincích využívají jako léčivý zdroj termální mineralizovanou vodu.

Dudinská minerální voda se využívá při léčbě kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění pohybového aparátu, nervových onemocnění a nemocí z povolání. Více o indikacích v lázních Dudince.

Dudinská voda je přírodní léčivá minerální voda s vysokým podílem oxidu uhličitého, sulfátů, uhličitanů, vápníku, fluoridů, lithia, boru a sulfidů. Je slabě kyselá, mírně termální (hranice termální vody je 25 °C), hypotonická s charakteristickým zápachem síry.

Teplota minerální vody v Dudincích je 28,5 ºC.

Načerpat přírodní dudinskou minerální vodu je možné z pitných váz, které se nacházejí v lázeňském parku naproti lázeňskému domu Křišťál.

V lesoparku Búroš pod dřevěným altánkem lze také načerpat přírodní minerální vodu slatinského typu.

Scroll to Top