Město Dudince

Lázeňské město Dudince leží na jihozápadním okraji Banskobystrického kraje na úpatí Krupinské kotliny v okrese Krupina. Dudince jsou jedním z nejmenších měst na Slovensku. Díky své nížinné poloze, teplému a slunečnému klimatu patří Dudince k nejklidnějším lázeňským městům. Množství zeleně vytváří dokonalé, čisté prostředí. Složení dudinských minerálních vod je mimořádně příznivé, čímž se řadí mezi nejcennější slovenské minerální prameny. Dudince jsou vhodné pro každého, kdo hledá klid a odpočinek v přírodě.

Erb a vlajka města Dudince

Erb města Dudince

Erb města Dudince se skládá ze zeleného štítu s třikrát stříbrno-modrým vlnitým řezem ve spodní části štítu. Erbu dominuje stříbrná zlatovlasá víla Dudinka, která je podle legendy zakladatelkou a patronkou místních lázní. V rukou drží před sebou zlatý džbán.

Vlajka města Dudince

Vlajka města Dudince se skládá z pěti podélných pruhů v barvách bílé, zelené, žluté, modré a bílé.

Demografie města

Na počátku 18. století se Dudince uváděly jako zemanská obec, která měla 9 domácností. V roce 1828 se obec rozrostla na 19 domů a 112 obyvatel. V roce 1869 žilo v Dudincích 279 obyvatel. Od druhé poloviny 19. století, kdy se začaly prameny využívat k léčebným účelům, nastal nárůst obyvatelstva. Dnešní Dudince vznikly spojením starých obcí Dudince a Merovce v roce 1960. Dudince se staly městem od 1.1.1989. V roku 2017 dosáhl počet obyvatel čísla 1422.

Historie města

Dudince jsou významnou archeologickou lokalitou. Nálezy datované do období starší doby kamenné a mladší doby kamenné, doby bronzové, raného a vrcholného středověku svědčí o jejich trvalém osídlení. Dudince se poprvé zmiňují v roce 1284 pod jménem Dyud. Majiteli obce byly různé vlivné rody.

Historie lázní

Až hrabě Oberndorf v roce 1900 začal věnovat pozornost minerálním pramenům, které jsou oficiálně zaznamenány už od roku 1777. Později lázně vlastnili různí majitelé. Až po roce 1960, kdy vznikly dnešní Dudince sloučením obcí Dudince a Merovce, nastal rozmach lázní. Stavební a územní rozvoj podnítil příchod nového obyvatelstva. Dudince získaly statut lázeňského města 11. května 1983 a městem se staly od 1.1.1989.

Mapa města Dudince

Samospráva a úřad ve městě Dudince

Město Dudince samostatně rozhoduje a provádí úkony, které souvisejí se správou města a majetku, pokud tyto úkony nejsou svěřeny státu, fyzické nebo právnické osobě prostřednictvím zvláštního zákona. Město je při plnění úkolů povinné spolupracovat s podnikatelskými právnickými a fyzickými osobami. Také spolupracuje s politickými stranami, hnutími a zájmovými sdruženími ve městě. Město vykonává své samosprávné funkce vymezené v zák. SNR č. 369/1990 Sb. § 4 ods. 3. v dalších zvláštních zákonech a obecně závazných právních předpisech. Bližší informace o samosprávě a úřadu města najdete zde.

Město Dudince leží na úpatí Krupinské kotliny v okrese Krupina, na jihozápadním okraji Banskobystrického kraje. Zobrazit polohu města na mapě.

Počet obyvatel v Dudincích v roce 2017 byl 1422.

Erb města Dudince se skládá ze zeleného štítu s třikrát stříbrno-modrým vlnitým řezem ve spodní části štítu. Erbu dominuje stříbrná zlatovlasá víla Dudinka. Vlajka města Dudince se skládá z pěti podélných pruhů v barvách bílé, zelené, žluté, modré a bílé. Zobrazit erb a vlajku města Dudince.

Scroll to Top