Historie města Dudince

Okolí Dudinec bylo osídleno už odedávna. Město bylo původně malou zemědělskou osadou ve správě významných rodů. Až později, v 18. století, dochází k postupnému rozvoji města, který souvisel s objevem a využíváním léčivých pramenů. Výstavba v polovině 20. století přinesla rozvoj jak lázním, tak i samotnému městu Dudince.

Fontána před hotelem

Historické začátky Dudince

Přestože jsou Dudince jedním z nejmenších měst na Slovensku, mají bohatou historii. Oblast byla osídlena už od starší doby kamenné. Poblíž obce doložily archeologické výzkumy přítomnost pravěkých osad, datovaných do mladší doby kamenné (kultura lineární keramiky) a pozdní doby kamenné (želiezovská a lengyelská kultura). V blízkosti travertinového kopce Gestenec se nacházelo kosterní pohřebiště datované do pozdější mladší doby kamenné. Osídlení pokračovalo i ve starší době bronzové (maďarovská kultura). Archeologické nálezy dokládají přítomnost obyvatelstva i v období raného a vrcholného středověku.

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Dudincích pochází z roku 1284 od zemana Štefana, královského posla. Prvními zmiňovanými majiteli Dudinec byly rody Koháryů a Coburgů.

Dudince v 18. a 19. století

V průběhu 18. století byly Dudince malou poddanskou usedlostí s 9 poddanskými domácnostmi. V roce 1828 se zvýšil počet domácností o 10 domů. Celkem žilo v osadě 112 obyvatel. Na základě nížinné polohy se obyvatelstvo převážně věnovalo zemědělství a vinařství. V pol. 18. století vlastnil Dudince rod Földváryů, v 18. století rody Szülyovců, později Zmeškalovců, Fülüpovci a Migaziové.

V roce 1773 se již Dudince uvádějí jako Dudince, maďarsky Gyügy. Dudinské minerální vody byly poprvé oficiálně zmíněny profesorem Henrichem Johanem von Crantzem v roce 1777. Ve svém díle o zdravotních pramenech je uvádí jako teplé léčivé prameny Gyogy. Koncem 19. století prozkoumali prameny odborníci Vídeňského zeměpisného ústavu a pracovníci důlního geologického ústavu. Na základě průzkumů byly dudinské minerální vody oficiálně uznány za léčivé a od druhé poloviny 19. století se začaly využívat pro léčebné účely.

Římské lázně Dudince

Historie města Dudince během 20. století

Nejvýznamnější postavou v dějinách Dudinec byl hrabě Hugo Oberndorf. Ten dal na začátku 20. století postavit první nekrytý bazén. Lázeň sloužila do roku 1935 hraběcí rodině a přátelům. V tomto období pravděpodobně na území města zavítala i císařovna Alžběta. Lipová alej, kterou nechal vysadit hrabě Oberndorf, nesla její jméno. Později vlastnili lázně různí majitelé. Po první světové válce postavili v Dudincích bazén a šest kabin.

Za První republiky měla obec zemědělský ráz, po osvobození dostala ráz lázeňský. V tomto období začali již dudinskú vodu naplno využívat lidé z okolí. V areálu lázní se dodnes nachází 32 vyhloubených bazénů. Podle legendy se místo pojí s přítomností římských vojsk. Je pravděpodobné, že tyto bazény vznikly v 19. nebo ve 20. století. V nádržích se shromažďovala neustálým přítokem a odtokem minerální voda, kterou mohli obyvatelé volně využívat. Po navrtání dalšího pramene přestala voda do bazénů přitékat, a tak zůstaly nevyužívané.

Během obou válek byly lázně značně poškozeny, ale po válce byly znovu obnoveny.

Město Dudince v současnosti

Po roce 1960 začal opravdový rozmach města, k čemuž dopomohlo i sloučení obcí Dudince a Merovce. Po roce 1960 se začalo s výstavbou moderních lázeňských domů a podnikových rekreačních zařízení. Vzniklo velké množství pracovních míst. Za prací přicházelo nové obyvatelstvo. Nárůst obyvatelstva podnítil další výstavbu a rozvoj služeb. Dudince získaly statut lázeňského města 11. května 1983. Oficiálně se staly městem od 1. ledna 1989. Dudince se řadí mezi města, která získala městský statut jen v posledním období a zároveň patří k nejmenším městům na Slovensku.

Historická část města Dudince

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Dudincích pochází z roku 1284 od zemana Štefana.

Obec se zmiňuje v roce 1284 jako Dyud, později jako Gywg (1343), Gywgh utraque (1511), až po dnešní název Dudince od roku 1773; maďarsky Gyügy.

Od první písemné zmínky v roce 1284 až po výstavbu lázní se v Dudincích odehrálo mnoho zajímavých událostí. Více informací o historii Dudinec.

Scroll to Top