Doprava města Dudince

Město Dudince leží na rozhraní Banskobystrického a Nitranského kraje, od okresního města Levice je vzdálené 29,8 km a od okresního města Zvolen 55,3 km. Město protíná dopravní tepna – silnice I/66 a E77. V budoucnu je plánována výstavba rychlostní silnice R3, která odkloní zejména tranzitní dopravu. V rámci města je možné využít meziměstskou autobusovou dopravu a osobní dopravu zajišťovanou taxislužbami. Novinkou ve městě je půjčovna jízdních kol, elektrokol a koloběžek v turistickém informačním centru Dudince.

Historická část města

Železniční doprava

Železniční nádraží v Dudincích se nachází v ulici Okružní. V minulosti dopravní síť v Dudincích doplňovala železniční trať Šahy – Zvolen. Přestože Dudince mají i vlastní železniční nádraží, od roku 2003 už tudy osobní vlaky nejezdí.

Autobusová doprava

V rámci města Dudince dopravu zajišťuje převážně autobusová doprava meziměstských spojů, dálkových a mezistátních linek. Ve městě se nenachází centrální autobusové nádraží, pouze menší zastávky, a to: Dudince hotel Minerál, Dudince Kúpele, Dudince Porošin, Dudince Železničná stanica. Bližší informace k autobusové a vlakové dopravě najdete na stránce: https://idos.idnes.cz/

Osobní doprava a taxi služby

Individuální přepravu osob zajišťují dvě soukromé taxi služby:

Letecká doprava

Nejbližší letiště se nachází v Bratislavě nebo v Budapešti

Z letiště v Bratislavě městskou hromadnou dopravou nebo taxi službou na hlavní železniční stanici. Odtud rychlíkem směr Levice. Z Levic autobusovým spojem do Dudinec, zastávka Kúpele.

Ve městě Dudince není dostupná MHD.

Železniční stanice se nachází na ulici Okružní.

Dudince jsou vzdálené od Bratislavy 173 km.

Scroll to Top