Povesti o kúpeľoch Dudince

Každé mesto má svojho genia loci. V Dudinciach sa liečivá sila prírodných prameňov spája s vílou Dudinkou, ktorá je ich patrónkou. Dnes je víla zobrazená napríklad aj na erbe mesta, či tvorí logo Kúpeľov Dudince, a.s.

Aby boli niektoré malé miesta viditeľnejšie, ľudia radi privolávali slávne osobnosti do ich kraja. O tom, či tieto osobnosti v skutočnosti navštívili dané miesto, niekedy neexistujú priame dôkazy. Aj Dudince si takto ,,privolali” kráľa Mateja Korvína či Cisárovnú Alžbetu. A tak vznikli rôzne povesti o kúpeľoch Dudince.

Povesť o víle Dudinke

Povesť o víle Dudinke sa spája s liečivými prameňmi. V čase rímskych dobyvačných ťažení v 2. storočí n.l v období tzv. Markomanských vojen. Za vlády cisára Marca Aurelia sa rímske légie preplavili cez Dunaj do krajiny Kvádov. Na území dnešných Dudiniec nechal rozložil tábor rímsky vojvodca Aquillius, ktorý tu kontroloval územie. S vojvodom prišiel aj jeho malý syn Decimus. 

Niekoľko dní po postavení tábora sa Rimania dostali do potýčky s miestnymi Germánmi, pričom niekoľkých zajali. V ten večer svietil nad táborom obrovský mesiac v splne. V tú noc mal Aquillius zvláštny sen. Snívalo sa mu o krásnej neznámej dievčine, ktorá vylieva z pohára na hlavu Decima vodu, pričom sa mu prihovorila. 

Ráno našiel vojvodca synov stan prázdny. Aquillius dal prehľadať tábor, avšak márne. V tábore sa syn nenachádzal. V tom si spomenul na veľký mesiac, ktorý pravdepodobne volal jeho syna preč.

Keď ho otec hľadal, prišiel až na miesta, kde zo zeme vyvierali teplé pramene. Z teplých vôd vychádzal čudný zápach. Práve tam v močarinách objavil telo svojho mŕtveho syna. Nad ním sa skláňala víla z jeho sna. Povedala otcovi o príchode Decima a tom, že jeho syn stále žije. Vojvodca zdvihol bezvládne telo do náručia a nasledoval vílu. Víla sľúbila, že pomôže oživiť Decima, ale len pod jednou podmienkou. Žiadala prepustiť zajatcov. Keď Aquillius súhlasil a odovzdal svoj meč víle ako dôkaz, že sľub splní, víla pokropila chlapca živou vodou a ten náhle ožil. Keď sa Aqullius vrátil do tábora, dal ihneď prepustiť zajatých Germánov.

Povesť o Cisárskej vode

Ďalšia dudinská povesť spomína okrem vzácnej liečivej vody aj ďalší tekutý poklad okolia Dudiniec, a to víno. Gróf Oberndorf čakal veľmi vzácnu návštevu. Nebol to nik iný ako Alžbeta, známa ako cisárovná Sisi. Miestny lekárnik dostal za úlohu zmiešať v ideálnom pomere najväčšie poklady Dudiniec, a tak vytvoriť jedinečný nápoj, ktorý by vyhovoval vzácnej návšteve. Nápoj na jej počesť pomenovali Dudinskou cisárskou vodou. Cisárovná bola natoľko očarená nápojom, že si ho naďalej objednávala aj po odchode z Dudiniec. Lekárnik mal grófovi vytvoriť aj ďalšie nápoje, avšak ten zmizol a spolu s ním zmizlo aj tajomstvo cisárskej vody.

Dnes žiaľ nemáme overené zdroje o takomto nápoji a nezachoval sa nám ani len recept.

Či už slávna cisárska voda bola pomenovaná po Alžbete nevedno, s istotou však môžeme tvrdiť, že dudinská minerálna voda bola v minulosti veľmi obľúbená. Plnila sa do fliaš a vyvážala sa aj do zahraničia.

Scroll to Top